نویسنده = ���������� ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1045

احد فعالیان؛ صدقیانی پور صدقیانی پور؛ صداقت کردار صداقت کردار