نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8505

احد فعالیان؛ آستارایی آستارایی؛ فتوت فتوت؛ لکزیان لکزیان؛ طاهری طاهری


2. امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1535

احد فعالیان؛ داوری داوری؛ آستارایی آستارایی؛ مجیدی مجیدی؛ تمسکی تمسکی