نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم توسط کلزا و آفتابگردان در یک خاک آلوده

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2281

احد فعالیان؛ ثواقبی فیروز آبادی ثواقبی فیروز آبادی؛ فرحبخش فرحبخش