نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. پالایش زیستی خاک های آلوده به نفت خام با کودهای شیمیایی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2322

احد فعالیان؛ شهبازی شهبازی؛ یزدی پور یزدی پور؛ کامرانفر کامرانفر