نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیت

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 191-203

10.22067/jsw.v33i1.76462

حدیثه رحمانی؛ امیر لکزیان؛ علیرضا کریمی؛ اکرم حلاج نیا


2. بررسی رابطه خاک- لندفرم در جنوب هرات، غرب افغانستان

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 905-918

10.22067/jsw.v32i5.68495

فرسیلا محمودیان؛ علیرضا کریمی کارویه؛ امیر لکزیان


3. یک روش ساده فیزیکی خالص‌سازی سپیولیت

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1447-1455

10.22067/jsw.v31i5.64071

مهدیه مومن؛ علیرضا کریمی کارویه؛ اکرم حلاج نیا؛ پریسا میرحسینی موسوی


4. مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های حاشیه پلایای بجستان

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 2046-2059

10.22067/jsw.v30i6.51463

محمد قاسم زاده گنجه ای؛ علیرضا کریمی کارویه؛ علی زین الدینی؛ رضا خراسانی


5. شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 987-997

10.22067/jsw.v0i0.25379

پریسا میرحسینی موسوی؛ علیرضا آستارایی؛ علیرضا کریمی؛ غلامرضا کریمی


6. تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقة قاینات

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 673-682

10.22067/jsw.v0i0.31230

امیر رنجبر؛ حجت امامی؛ علیرضا کریمی کارویه؛ رضا خراسانی


7. تغییرات غلظت Ni، Cr و Mn در خاک‌های تشکیل‌شده در طول یک ردیف پستی و بلندی از سنگ‌های فوق‌بازی در غرب مشهد

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 477-488

10.22067/jsw.v0i0.34666

سپیده اکبری؛ علیرضا کریمی کارویه؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت


8. مقایسه ی زمین‌آماری و مرسوم در تعیین تغییرات برخی از ویژگی‌های خاک سطحی (مطالعه ی موردی: جیرفت، استان کرمان)

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 353-364

10.22067/jsw.v0i0.23408

محمد کلکلی؛ علیرضا کریمی؛ غلامحسین حق نیا؛ عیسی اسفندیارپور


9. پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 101-110

10.22067/jsw.v0i0.20928

علی سودمند؛ علیرضا کریمی؛ فرهاد خرمالی؛ حجت امامی


11. تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9637

راضیه دائم پناه؛ غلامحسین حق نیا؛ امین علیزاده؛ علیرضا کریمی کارویه