نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. نقش ورمی‌کمپوست در تغییر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، هیدرولیکی و آبشویی یک خاک لومی‌شنی

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 609-622

10.22067/jsw.v34i3.80755

حسین باقری؛ حمید زارع ابیانه؛ عزیزالله ایزدی


2. پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 99-111

10.22067/jsw.v30i1.38212

حمید زارع ابیانه؛ علی افروزی؛ محسن میرزائی؛ حسین باقری