نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روش‌های مختلف مقیاس‌سازی معادله نفوذ فیلیپ

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 27-42

10.22067/jsw.v34i1.82567

محمدطاهر پوزن؛ محمدمهدی چاری؛ پیمان افراسیاب