نویسنده = فریبرز عباسی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی قابلیت مدل‌های مبتنی بر داده کاوی در پیش‌بینی عملکرد گندم آبی در کشور

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 189-202

10.22067/jsw.2021.15029.0

افشین یوسف گمرکچی؛ جواد باغانی؛ فریبرز عباسی


2. تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 399-410

10.22067/jsw.v31i2.53552

سونیا زبردست؛ سیدحسن طباطبائی؛ فریبرز عباسی؛ منوچهر حیدرپور؛ کارلو گالتیری


3. مدل سازی انتقال باکتری فکال کلی‌فرم در آبیاری قطره ای سطحی در یک خاک لوم رسی

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1758-1772

10.22067/jsw.v30i6.35887

فروغ عباسی تشنیزی؛ مهدی کوچک زاده؛ فریبرز عباسی


4. ارتقای بهره‌وری آب و کارایی مصرف کود در کودآبیاری جویچه ای نیشکر

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 933-942

10.22067/jsw.v0i0.36621

فریبرز عباسی؛ علی شینی دشتگل؛ نادر سلامتی