نویسنده = ������������������ �������� ������
تعداد مقالات: 5
4. بررسی آزادسازی پتاسیم و تغییرات کانی‌های میکا در نتیجه تلقیح میکروبی

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 900-914

10.22067/jsw.v31i3.55976

رضا ساریخانی؛ امید مدنی؛ شاهین اوستان


5. بررسی پراکنش باکتری‌های حل‌کننده فسفات و فعالیت فسفاتازی خاک در کاربری‌های متفاوت

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1662-1673

10.22067/jsw.v29i6.39566

محمد رضا ساریخانی؛ نسترن چلبیانلو؛ سید سیامک علوی‌کیا