نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی مدل ریز‌ مقیاس نمایی آماری در پیش‌بینی بارش در دو اقلیم خشک و فراخشک

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 836-845

10.22067/jsw.v0i0.23119

مریم رضایی؛ محمد نهتانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ علیجان آبکار؛ معصومه رضائی