نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات برخی شاخص های کم آبی تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبریز تنگ پنج سزار

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 275-289

10.22067/jsw.v30i1.38383

ملیحه مزین؛ علی محمد آخوند علی؛ علیرضا مساح بوانی؛ فریدون رادمنش


2. پیش بینی ویژگی های اقلیم آسایش شهر آبادان با استفاده از تحلیل سری های زمانی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1235-1246

10.22067/jsw.v0i0.20818

محمدرضا گلابی؛ علی محمد آخوند علی؛ فریدون رادمنش