نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. روندیابی تغییرات نیاز آبی گیاه مرجع و متغیرهای هواشناختی مرتبط با آن در آذربایجان شرقی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 296-306

10.22067/jsw.v0i0.21815

سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشید دوست؛ حمید میرهاشمی؛ هابیل خرمی حسین حاجلو؛ معصومه تدینی