نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. حل شبه تحلیلی معادله‌ی سنت و نانت در محدوده جریان یکنواخت

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1427-1437

10.22067/jsw.v29i6.32422

محمد مهدی حیدری؛ صلاح کوچک زاده


2. توسعه شاخص‌های حساسیت ناشی از اختلالات هیدرولیکی در شبکه‌های آبیاری

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 797-809

10.22067/jsw.v0i0.29109

محمد مهدی حیدری؛ صلاح کوچک زاده


3. تطبیق آزمایشگاهی مدل هیدرودینامیکFLDWAV برای کاربرد در کانال‌های آبیاری و زهکشی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13626

حمید مقیم‌زاده؛ صلاح کوچک زاده؛ عاطفه پرورش ریزی