نویسنده = �������������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر چرخه های تر و خشک شدن بر منحنی فشردگی و ارزیابی روش های برآورد

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 247-256

10.22067/jsw.v0i0.22237

مریم صالحیان دستجردی؛ عباس همت