نویسنده = �������� ���������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در خوی، استان آذربایجان غربی

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 418-431

10.22067/jsw.v0i0.22657

آرزو تقی پور؛ سالار رضاپور؛ بهنام دولتی؛ رقیه حمزه نژادتقلیدآباد