نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. تخمین عملکرد گندم آبی با استفاده از روش الگوریتم ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 715-726

10.22067/jsw.v31i3.56158

علی باریکلو؛ پریسا علمداری؛ کامران مروج؛ مسلم ثروتی


3. ارتباط بین اشکال مختلف پتاسیم و کانی های رسی در واحدهای فیزیوگرافی متفاوت

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1578-1589

10.22067/jsw.v29i6.34905

پریسا علمداری؛ ویدا کامرانی؛ محمدحسین محمدی