نویسنده = �������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقش قارچ Trichoderma harzianum در جذب زیستی کادمیوم توسط گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در یک خاک آلوده

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 157-165

10.22067/jsw.v0i0.23051

فاطمه تقوی قاسم خیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ محمدعلی بهمنیار