نویسنده = مهدی قیصری
تعداد مقالات: 4
1. شبیه‌سازی رطوبت و نیترات خاک تحت مدیریت‌های مختلف کود برای گیاه فلفل در اصفهان توسط مدل Eu-Rotate-N

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 263-276

10.22067/jsw.v31i1.50834

فروغ فاضل؛ ناصر گنجی خرم دل؛ مهدی قیصری


2. اثرمدیریت های مختلف کم آبیاری بر طول ریشه گیاه ذرت

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 890-898

10.22067/jsw.v0i0.27891

مهدی قیصری؛ محمد مهدی مجیدی؛ سید مجید میرلطیفی؛ محمد جواد زارعیان؛ سمیه امیری؛ سید محمد بنی فاطمی


4. واسنجی و ارزیابی مدل CSM-CERES-Maize برای ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 در ورامین

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14152

ملیحه ربیع؛ سیدمجید میرلطیفی؛ مهدی قیصری