نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی سامانه ترکیبی زهکش روباز و مخازن تأخیری

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1086-1094

10.22067/jsw.v29i5.25201

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سمیه سادات میرمومن؛ معصومه عیوضی