نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش روش‌های بهره‌برداری از ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی در مصرف انرژی

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1347-1357

10.22067/jsw.v0i0.29554

مرتضی دلفان آذری؛ عاطفه پرورش ریزی


2. بهبود ضرایب کنترل‌کننده تناسبی-‌انتگرالی بر اساس فرآیند شناسایی سامانه در شبکه آبیاری دوستی

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 850-860

10.22067/jsw.v0i0.25404

سید محمد سیدموسوی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ سعید عیسی پور


3. تطبیق آزمایشگاهی مدل هیدرودینامیکFLDWAV برای کاربرد در کانال‌های آبیاری و زهکشی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13626

حمید مقیم‌زاده؛ صلاح کوچک زاده؛ عاطفه پرورش ریزی