نویسنده = سیروس جعفری
اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1531-1542

10.22067/jsw.v0i0.35151

مصطفی پژوهان نیا؛ مصطفی چرم؛ سیروس جعفری


بررسی تغییرات کیفیت خاک در اثر آبیاری با استفاده از مدل‌های شاخص تجمعی و نمورو در برخی از خاک‌های استان خوزستان

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1629-1639

10.22067/jsw.v29i6.35514

فاطمه رمضانی؛ سیروس جعفری؛ افشین صلواتی؛ بیژن خلیلی مقدم


اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زهاب خروجی در مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1133-1144

10.22067/jsw.v0i0.33145

آرش محجوبی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ سیروس جعفری


تأثیر کشت و کار مکانیزه طولانی مدت بر برخی از ویژگی‏های فیزیکی خاک در تعدادی از کشت و صنعت‏های نیشکر استان خوزستان

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1153-1165

10.22067/jsw.v0i0.33121

فرزاد مرادی؛ بیژن خلیلی مقدم؛ سیروس جعفری؛ شجاع قربانی دشتکی