نویسنده = ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. برهمکنش باکتری‌ حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر رشد و فراهمی فسفر سورگوم

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1478-1488

10.22067/jsw.v0i0.25651

عبدالحسین ضیائیان؛ علیرضا فرحبخش؛ حسین بشارتی؛ لادن جوکار