نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. برهمکنش باکتری‌ حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر رشد و فراهمی فسفر سورگوم

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1478-1488

10.22067/jsw.v0i0.25651

عبدالحسین ضیائیان؛ علیرضا فرحبخش؛ حسین بشارتی؛ لادن جوکار


3. بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1460-1472

10.22067/jsw.v0i0.19283

علیرضا گلستانی فرد؛ حسین میرسید حسینی؛ حسین بشارتی؛ غلامرضا ثواقبی؛ آمال آرین


6. تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2912

مرضیه محمدی آریا؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ حسین بشارتی؛ امیر فتوت