نویسنده = ���������������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی تغییرات مکانی پذیرفتاری مغناطیسی و برخی از عناصر سنگین در خاک های منطقه ی لنجانات اصفهان

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 575-585

10.22067/jsw.v0i0.26557

شهربانو جورکش؛ محمدحسن صالحی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی