نویسنده = محمود مشعل
بهینه‌سازی و امکان‌سنجی استفاده از سامانه‌های استحصال آب باران در اردبیل

دوره 36، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 351-363

10.22067/jsw.2022.73460.1111

هادی شوکتی؛ زینب سجودی؛ محمود مشعل


برآورد تبخیر تعرق در فضاهای سبز با روش‌های WUCOLS، PF و IPOS (کرج)

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-15

10.22067/jsw.2022.73984.1119

زینب سجودی؛ هادی شوکتی؛ یاسر سجودی؛ محمود مشعل


تحلیل حساسیت معادلات نفوذ آب به خاک و ضرایب آنها نسبت به رطوبت اولیه و بار آبی

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 899-908

10.22067/jsw.v0i0.28430

علی جوادی؛ محمود مشعل؛ حامد ابراهیمیان


تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390

10.22067/jsw.v0i0.10200

نفیسه نیک عمل لاریجانی؛ علیرضا حسن اقلی؛ محمود مشعل؛ عبدالمجید لیاقت