نویسنده = �������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت شیله سیستان

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 139-150

10.22067/jsw.v0i0.27260

سکینه پورمند؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ عبدالحمید دهواری