نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات برخی شاخص های کم آبی تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبریز تنگ پنج سزار

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 275-289

10.22067/jsw.v30i1.38383

ملیحه مزین؛ علی محمد آخوند علی؛ علیرضا مساح بوانی؛ فریدون رادمنش