نویسنده = �������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه الگوسازی بارندگی ماهانه با مدل‌های SVM و ANFIS (مطالعه موردی: شهرگنبدکاووس)

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 236-246

10.22067/jsw.v30i1.37346

نسرین ضابط پیشخانی؛ سید مرتضی سیدیان؛ علی حشمت پور؛ حامد روحانی


2. اثر فاصله انتقال بر انتشارپذیری کلرید سدیم با استفاده از نرم افزار HYDRUS 2D

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 823-831

10.22067/jsw.v0i0.28204

معصومه فراستی؛ سید مرتضی سیدیان