نویسنده = محسن نائل
تعداد مقالات: 3
1. پاسخ برخی شاخص‌های کیفیت خاک و عملکرد محصول به مدیریت تلفیقی خاک‌ورزی ‌و گیاه پوششی در زراعت کدو تخمه کاغذی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 113-126

10.22067/jsw.v32i1.66383

اسماعیل اسفندیاری اخلاص؛ محسن نائل؛ محسن شکل آبادی؛ جواد حمزه ئی؛ علی اکبر صفری سنجانی


2. تأثیر پوشش های گیاهی و مدیریت زمین بر بخش های کربن آلی خاک در حوضه گنبد، همدان

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1964-1977

10.22067/jsw.v30i6.38407

خدیجه سالاری نیک؛ محسن نائل؛ قاسم اسدیان؛ علی اکبر صفری سنجانی


3. منشأیابی برخی فلزهای سنگین در خاک های اطراف نیروگاه همدان با رویکرد پدولوژی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 605-615

10.22067/jsw.v0i0.27928

شیوا نصرتی‌پور؛ محسن نائل؛ محسن شکل‌آبادی؛ علی‌اصغر سپاهی‌گرو