نویسنده = ��������������������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. منشأیابی برخی فلزهای سنگین در خاک های اطراف نیروگاه همدان با رویکرد پدولوژی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 605-615

10.22067/jsw.v0i0.27928

شیوا نصرتی‌پور؛ محسن نائل؛ محسن شکل‌آبادی؛ علی‌اصغر سپاهی‌گرو