نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول‎های رسی متخلخل بر ویژگی‎های کمی و کیفی گیاه انگور

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 58-66

10.22067/jsw.v0i0.28243

حجت قربانی واقعی؛ حسین علی بهرامی؛ رضا مظهری؛ علی حشمت پور