نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 909-917

10.22067/jsw.v0i0.29617

مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ بهرام ثقفیان؛ کامران داوری؛ مجید وظیفه دوست


2. ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 537-547

10.22067/jsw.v0i0.26051

محمود آذری مرادی؛ حمیدرضا مرادی؛ بهرام ثقفیان؛ منیره فرامرزی