نویسنده = �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1143-1157

10.22067/jsw.v29i5.32690

مصطفی قهرمان نژاد؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ علی شینی دشتگل


2. ارتقای بهره‌وری آب و کارایی مصرف کود در کودآبیاری جویچه ای نیشکر

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 933-942

10.22067/jsw.v0i0.36621

فریبرز عباسی؛ علی شینی دشتگل؛ نادر سلامتی