دوماه نامه
هواشناسی کشاورزی
پایش خشکی کشاورزی در مقیاس مزرعه مبتنی بر تصاویر دورسنجی مایکروویو رطوبت خاک

محمد فشائی؛ سیدحسین ثنائی نژاد؛ مرجان قوچانیان

دوره 36، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 301-317

https://doi.org/10.22067/jsw.2022.73711.1118

چکیده
  وقوع خشکسالی در کشاورزی صرفا با اندازه‌گیری تغییرات بارش قابل رصد نیست بلکه متغیرهای دیگری همچون رطوبت خاک نیز در آن نقش دارند. در میان روش‌های مختلف دورسنجی، طیف الکترومغناطیس مایکروویو محدودیت‏های فیزیکی سایر امواج رادیومتری در اندازه‏گیری رطوبت خاک را ندارد. با این تفاوت که داده‏های مایکروویو رطوبت خاک غالبا دارای ابعاد ...  بیشتر

تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: محدوده دشت مشهد)

محمد فشائی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ کامران داوری

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1735-1748

https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.34978

چکیده
  مطالعات متعددی تاکنون جهت تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای و شاخص های مختلف پوشش گیاهی از جمله NDVI انجام گرفته است. یک ضعف اساسی این مدل ها و مطالعات این است که این روش ها تاکنون برای مناطقی که دارای پوشش گیاهی ضعیف و یا فاقد پوششی گیاهی هستند ناکارآمد بوده اند. از این روی لازم است روشی ارائه شود که بتواند ضعف مدل های موجود ...  بیشتر