نویسنده = هادی رمضانی اعتدالی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ردپای آب مجازی محصولات زراعی، دامی و نهاده‌های مصرفی کشاورزی (مطالعه موردی: استان قم)

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 167-178

10.22067/jsw.2021.14826.0

طیبه خلیلی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ هادی رمضانی اعتدالی


2. بررسی تغییرات شوری پروفیل خاک 4 محصول زراعی دشت قزوین تحت آبیاری تیپ با مدل AquaCrop

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 475-487

10.22067/jsw.v32i3.70175

هادی رمضانی اعتدالی؛ مریم پاشازاده؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده‌نیا؛ عباس کاویانی


3. برآورد اجزاء ردپای آب در تولید محصول گندم در سطح کشور

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1458-1468

10.22067/jsw.v29i6.36927

بهنام آبابایی؛ هادی رمضانی اعتدالی