نویسنده = ولی فیضی اصل
تعداد مقالات: 3
2. تغییرات ویژگی‌های فیزیکی خاک مزارع دیم دشت مراغه در اثر اعمال تیمارهای خاک‌ورزی حفاظتی و سنتی

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 477-478

10.22067/jsw.v0i0.76818

مهدی کوسه لو؛ مهدی رحمتی؛ ایرج اسکندری؛ ولی فیضی اصل


3. واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1556-1573

10.22067/jsw.v0i0.36954

ولی فیضی اصل؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان؛ میراحمد موسوی شلمانی؛ علی خراسانی