نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات فصلی بارش و درجه حرارت حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با رویکرد مدل های گردش کلیسری CMIP5

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1718-1732

10.22067/jsw.v0i0.56154

امیرحسین آقاخانی افشار؛ یوسف حسن زاده؛ علی اصغر بسالت ‍‍‍‍‍‍‍پور؛ محسن پوررضا بیلندی


2. بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 112-124

10.22067/jsw.v30i1.37635

رضا حاجی آبادی؛ سعید فرزین؛ یوسف حسن زاده