نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تبخیر از سطح آزاد آب با استفاده از سبال و مقایسه با روش‌های تجربی

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 537-548

10.22067/jsw.v0i0.78898

سیدامید میرمحمدصادقی؛ مهدی قبادی نیا؛ محمدحسن رحیمیان