نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 99-111

10.22067/jsw.v30i1.38212

حمید زارع ابیانه؛ علی افروزی؛ محسن میرزائی؛ حسین باقری