نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پوشش های گیاهی و مدیریت زمین بر بخش های کربن آلی خاک در حوضه گنبد، همدان

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1964-1977

10.22067/jsw.v30i6.38407

خدیجه سالاری نیک؛ محسن نائل؛ قاسم اسدیان؛ علی اکبر صفری سنجانی