نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر گیاهان پیش کاشت بر شکل های شیمیایی مس در ریزوسفر و توده خاک و ارتباط آن با جذب مس بوسیله گندم

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 511-521

10.22067/jsw.v30i2.38982

شهرزاد کبیری نژاد؛ محمود کلباسی؛ امیر حسین خوشگفتار منش؛ مهران هودجی هودجی؛ مجید افیونی