نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens culinaris L)

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 817-828

10.22067/jsw.v30i3.40474

محسن آذرنیا؛ عباس بیابانی؛ عبداللطیف قلی زاده؛ حمیدرضا عیسوند؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری