نویسنده = �������� �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تبدیل کاهش‌دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ریپل در شرایط هیدرولیکی مختلف

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 28-39

10.22067/jsw.v31i1.48826

الهام روشنی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی