نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از مدل‌های تجربی برای توصیف کینتیک جذب سطحی یون‌های منیزیم و فسفات رویکانی گئوتایت

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 179-191

10.22067/jsw.v31i1.50556

ملیحه طالبی اتوئی؛ رسول راهنمایی؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ محمد حسین داودی