نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 3
1. اثر آبیاری بخشی منطقه ریشه و زئولیت بر کارایی مصرف آب و خصوصیات فیزیولوژیک فلفل دلمه‌ای

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 675-690

10.22067/jsw.v32i4.69640

پروین دانش‌پژوه؛ احمد رضا قاسمی؛ محمد رضا نوری؛ رحیم برزگر


2. تأثیر آبیاری قطره‌ای و کپسولی توأم با ابرجاذب بر گیاه اوستئوسپرموم (Osteospermum ecklonis (DC) Norl) در دیوار سبز

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 253-266

10.22067/jsw.v32i2.65722

فاطمه فتحی خشویی؛ محمدرضا نوری امامزادئی؛ احمدرضا قاسمی؛ مسعود قاسمی قهساره


3. تأثیر آبیاری زیرزمینی و مدیریت آبیاری بر مشخصه‌های رشد و اجزای عملکرد برنج در منطقه خشک و نیمه خشک

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 411-421

10.22067/jsw.v31i2.54183

سیده مریم میرابوالقاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ احمدرضا قاسمی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ای