نویسنده = ������������������ ���� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 627-643

10.22067/jsw.v31i2.55951

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابااکبری سا ری