نویسنده = ���� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدیریت تلفیقی محصول بر کربن و اشکال نیتروژن خاک

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1093-1107

10.22067/jsw.v31i4.57204

امیرصالح بغدادی؛ مهیار بالازاده؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی