نویسنده = اکرم حلاج نیا
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22067/jsw.2021.71126.1063

سحر عرب تیموری؛ اکرم حلاج نیا؛ امیر لکزیان؛ فهیمه نیک بین


2. تأثیر فیتازهای سویه‌های آسپرژیلوس بر فراهمی فسفر از فیتات سدیم و جذب فسفر در گیاه ذرت

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 505-517

10.22067/jsw.2021.14925.0

تکتم ولیزاده حجار؛ امیر لکزیان؛ اکرم حلاج نیا؛ محبوبه مظهری


3. مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیت

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 191-203

10.22067/jsw.v33i1.76462

حدیثه رحمانی؛ امیر لکزیان؛ علیرضا کریمی؛ اکرم حلاج نیا


4. تاثیر هیدروکسید مضاعف لایه‌ای با آنیون بین لایه‌ای فسفات بر فراهمی فسفر در یک خاک آهکی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 45-57

10.22067/jsw.v31i5.60983

حدیث حاتمی؛ امیر فتوت؛ اکرم حلاج نیا


5. یک روش ساده فیزیکی خالص‌سازی سپیولیت

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1447-1455

10.22067/jsw.v31i5.64071

مهدیه مومن؛ علیرضا کریمی کارویه؛ اکرم حلاج نیا؛ پریسا میرحسینی موسوی


7. کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 556-564

10.22067/jsw.v0i0.20960

سلیمه راحمی؛ رضا خراسانی؛ اکرم حلاج نیا