نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آبیاری قطره‌ای و کپسولی توأم با ابرجاذب بر گیاه اوستئوسپرموم (Osteospermum ecklonis (DC) Norl) در دیوار سبز

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 253-266

10.22067/jsw.v32i2.65722

فاطمه فتحی خشویی؛ محمدرضا نوری امامزادئی؛ احمدرضا قاسمی؛ مسعود قاسمی قهساره