نویسنده = ������������ �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مجازی در محصول گوجه فرنگی در استان هرمزگان تحت تغییرات اقلیم

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 29-43

10.22067/jsw.v32i1.68792

ام البنین بذرافشان؛ زهرا گرکانی نژاد مشیزی